T&C - Hotel Fenyő

T&C - Hotel Fenyő

ROM
: +40 741 234 736 │ RO-530132 M-Ciuc │ N. Bălcescu street Nr. 11
 
 
T&C

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE HOTELIERE

 1. Dispoziții generale

1.1 HOTEL FENYŐ - administrat de către SC FENYO SRL, cu sediul în Mun. Miercurea Ciuc, str. Nicolae Bălcescu, nr. 11, jud. Harghita, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J19/6/2001, C.U.I. 13638885, email: info@hotelfenyo.ro, web: hotelfenyo.ro, tel. +40 741 234 736, 0266 311 493 - in continuare furnizor de servicii hoteliere încheie contracte de servicii hoteliere cu CLIENTII hotelului.

2. Părțile contractante

2.1. Beneficiarii serviciilor asigurate de Furnizorul de servicii hoteliere sunt Clienții. Clientul poate lansa o comandă referitoare la servicii în mod direct Furnizorului. Prin acceptarea condițiilor, Clientul devine parte contractantă. Furnizorul și Clientul devin părți contractante, dacă condițiile sunt întrunite (în continuare: Părți).

3. Modul și condițiile de utilizare a serviciilor

3.1. La cererea verbală sau scrisă a Clientului, Furnizorul de servicii trimite întotdeauna o ofertă scrisă. Dacă oferta nu se concretizează în comandă fermă a Clientului, în termen de 72 ore de la trimitere, obligația Furnizorului de a păstra valabilitatea ofertei încetează la expirarea acestui termen.

3.2. Contractul se încheie numai prin confirmarea scrisă a rezervării făcute de Client, trimisă de Furnizorul de servicii și prin urmare se califică drept Contract încheiat în scris.

3.3. O rezervare, un acord, o modificare sau confirmarea acesteia verbală de către Furnizorul de servicii are, de asemenea, valoare contractuală.

3.4. Contractul de utilizare a serviciului de cazare este pe o perioadă determinată.

3.5. Dacă clientul părăsește camera definitiv înainte de expirarea perioadei specificate, Furnizorul de servicii are dreptul la contravaloarea integrală a serviciului prevăzut în contract. În această situație Furnizorul de servicii are posibilitatea de a valorifica către alți clienți camera eliberată înainte de expirarea termenului.

3.6. Prelungirea termenului convenit al serviciului de cazare inițiat de către Client este posibil doar cu consimțământul prealabil al Furnizorului de servicii. În acest caz, Furnizorul de servicii poate solicita plata contravalorii serviciului prestat în termenul convenit inițial.

3.7. Pentru a beneficia de serviciile de cazare Clienții se obligă să își prezinte identitatea în conformitate cu reglementările legale, înainte de a ocupa camera. În lipsa realizării check-in-ului, serviciile furnizorului nu vor fi accesabile. 1. Data de intrare și ieșire din hotel / check-in, check-out

  4.1. Clientul va beneficia de serviciile furnizorului, respectiv va avea dreptul de a i se pune la dispoziție spațiul de cazare începând cu ora 14.00 a zilei stabilite pentru check-in (ziua intrării), conform rezervării.

  4.2. Cu excepția cazului în care Clientul a semnalat în prealabil preluarea la oră târzie a facilității rezervate, în cazul în care clientul nu realizează check in-ul până la ora 18.00 în ziua convenită, Furnizorul de servicii are dreptul să declare reziliat contractul, pentru motive de no-show (lipsa apariției în timp al clientului).

  4.3. În cazul în care rezervarea s-a realizat cu plata unui avans, în cazul unei întârzieri la check in, camera(ele) va(vor) fi rezervată (rezervate) până cel târziu la ora 24:00 a zilei de începere a rezervării.

  4.4. Facilitățile de cazare vor fi eliberate până la ora 10.00 din ziua stabilită pentru check out. Vor fi accesibile în continuare spațiile deschise publicului, accesul la serviciile şi în spațiile rezervate clienților cazați vor fi restricționate.

  4.5. În funcție de gradul de ocupare a hotelului, sosirile mai devreme decât ora stabilită și plecările întârziate sunt disponibile contra cost. Această opțiune se va semnala în timp util prestatorului de servicii, cu minim o zi înainte de sosire/plecare.

  5. Prelungirea rezervării

  5.1. Pentru prelungirea accesului la serviciile rezervate clienților cazați se va solicita şi obține consimțământul prealabil al Furnizorului de servicii.

  5.2. În cazul în care Clientul nu părăsește facilitatea de cazare până la ora 10.30 în ziua indicată ca zi de plecare și Furnizorul de servicii nu și-a exprimat acordul în prealabil cu privire la prelungirea șederii, Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a factura penalități egale cu prețul camerei pentru o zi de ședere, cu încetarea concomitentă a calității de Furnizor de servicii faţă de clientul penalizat.

  6. Prețuri

  6.1. Prețurile de lista actuală ale facilităților oferite de furnizor, sunt afișate la recepția hotelului. Listele de prețuri pentru alte servicii oferite sunt accesibile în departamentele respective.

  6.2. Furnizorul de servicii poate modifica prețurile afișate fără notificare prealabilă (de exemplu: pachete promoționale sau alte reduceri). În cazul unor rezervări confirmate Furnizorul de servicii nu mai poate modifica acest preț. Prețurile actuale ale Furnizorului de servicii se regăsesc pe site-ul hotelului www.hotelfenyo.ro.

Furnizorul de servicii oferă garanția celui mai bun preț afișat. Condiția de bază pentru validarea garanției este ca Clientul  să aibă o rezervare valabilă confirmată. Prețul mai mic este valabil în aceleași condiții ca și în cazul rezervării confirmate de hotel. Aceste condiții includ următoarele:
- Valabil pentru același hotel
- Datele de sosire și plecare din rezervare coincid
- Numărul de persoane și vârsta acestora sunt identici
- Tipul și numărul de camere rezervate sunt aceleași
- Nu există nici o diferență între cantitatea și conținutul altor servicii comandate


Garanția prețurilor nu se aplică următoarelor tipuri de preț:
- Prețurile disponibile pe platforme care nu sunt publice.
- Prețurile disponibile pe site-urile de licitație
- Când folosiți puncte de loialitate primite de la parteneri

6.3. Informațiile legate de preturile practicate de furnizor sunt disponibile la recepția hotelului, putând fi accesate anterior check in-ului.

6.4. În oferta de preț Furnizorul de servicii menționează cota taxelor pe valoare adăugată aplicabile (TVA), valabilă la momentul ofertării, reglementat prin lege. Tarifele afișate includ TVA în cotele stabilite de lege.

7. Oferte, reduceri

7.1. Ofertele și reducerile actuale sunt afișate pe pagina web a hotelului. Reducerile afișate se referă întotdeauna la rezervările individuale.

7.2. Reducerile afișate nu se cumulează cu alte reduceri.

7.3. În cazul rezervării produselor Furnizorului de servicii supuse unor condiții speciale, în cazul rezervărilor de grup sau evenimentelor, termenii și condițiile se vor stabili în contract individual.

8. Reduceri pentru copii

8.1. În cazul copiilor cazați în aceeași cameră cu părinții, se aplică reduceri pentru cazare și masă conform celor de mai jos:
- 0 - 4 ani - gratuit
- 4 - 12 ani - 50% din prețul patului
- peste 12 ani - va fi stabilit tarif suplimentar pentru pat la preț de adult

8.2. Paturile suplimentare sunt disponibile numai în anumite tipuri de camere.

8.3. Necesarul de pat suplimentar trebuie să fie convenit cu Furnizorul de servicii în prealabil, la momentul rezervării.

 

  1. Condiții de anulare

  9.1. Dacă nu se specifică altfel în oferta hotelului, condițiile de anulare și modificare a rezervării sunt următoarele:
  - anularea cu mai puțin de 24 ore înainte de ziua sosirii confirmate obligă la plata 100% a unei nopți de cazare

  9.2. Dacă Clientul şi-a confirmat rezervarea utilizării serviciilor de cazare cu plata unui avans și nu apare în ziua fixată pentru sosire (şi nu trimite nici o anulare scrisă), Furnizorul de servicii va folosi suma integrală plătită în avans prevăzută în contract cu titlu de penalități. În acest caz, camera rămâne rezervată părții contractante până la ora 24:00 din ziua sosirii, după care obligația Furnizorului de servicii încetează.

  9.3. Dacă clientul nu şi-a asigurat rezervarea de cazare prin plată în avans şi nu a oferit o garanție prin intermediul cardului bancar sau în orice alt mod inclus în contract, obligația Furnizorului de servicii încetează după ora locală 18:00 din ziua planificată a sosirii.

  10. Refuzul executării contractului, încetarea obligației de furnizare a serviciilor

  10.1. Furnizorul de servicii are dreptul să rezilieze contractul de servicii de cazare cu efect imediat, refuzând astfel să furnizeze serviciile dacă:
  - Clientul nu utilizează camera sau facilitatea conform destinației acestora în concordanță cu regulamentele de utilizare interne;
  - Clientul nu părăsește camera până la ora 10.30 în ziua indicată ca zi de plecare și Furnizorul de servicii nu și-a exprimat acordul în prealabil cu privire la prelungirea șederii.
  - Clientul se comportă într-un mod criticabil sau chiar inacceptabil, este nepoliticos cu angajații hotelului, periclitează ordinea și siguranța, se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, se manifestă într-un mod amenințător, abuziv sau are alt comportament inacceptabil;
  - Clientul suferă de o boală infecțioasă;
  - Partea contractantă nu își îndeplinește obligația de a plăti un avans așa cum este prevăzut în contract până la data specificată;

  10.2. Dacă Contractul dintre părți nu se execută din motive de „forță majoră”, Contractul va înceta.

  11. Modalități de plată, garanții

  11.1. Prețul serviciilor comandate poate fi achitat în locul prestării serviciilor comandate în numerar (RON, EUR, HUF sau USD), cu cardul de credit acceptat de Furnizorul de servicii, prin transfer bancar, sau prin intermediul site-ului, sau prin bilete de vacanță românești acceptate de hotel (Sodexo, Up România, Edenred).

  11.2. În cazul transferului bancar - cu excepția cazului în care s-a convenit altfel cu Furnizorul de servicii - Clientul este obligat să transfere valoarea serviciilor comandate în contul bancar al hotelului înainte de data sosirii, prin creditarea sumei în contul bancar al hotelului până la data sosirii sau printr-o confirmare emisă de banca trasă (banca clientului) cu privire la efectuarea transferului ordonat de Client.

  11.3. Rezervările individuale ale camerelor pot fi garantate prin introducerea datelor cardului bancar sau plata în avans.

  11.4. Acceptând Termenii și condițiile generale, Clientul recunoaște și acceptă că Furnizorul de servicii emite o factură electronică cu sumele reprezentând prețul de tarif comandat sau ale oricăror servicii comandate de client de la Furnizorul de servicii care va fi transmisă prin e-mail, sau predată pe suport de hârtie la recepția facilității.
  La emiterea facturii, Furnizorul de servicii va utiliza datele furnizate în timpul rezervării online, iar în cazul rezervării prin e-mail sau telefon, Furnizorul de servicii va folosi datele furnizate de persoana care face rezervarea.
  Datele furnizate (numele, adresa, codul de identificare fiscală, dacă este necesar) vor fi incluse în secțiunea „Cumpărător” de pe factură. În termen de 1 zi de la rezervare, Clientul poate solicita o modificare a datelor furnizate, după care modificarea nu mai este posibilă.

Furnizorul de servicii emite factura finală pe baza datelor furnizate la momentul rezervării.
Deși Clientul are opțiunea de a plăti într-o altă monedă decât moneda rezervării, factura va fi emisă în moneda originală a rezervării (și nu în moneda de plată).
Pentru fiecare rezervare poate fi emisă o singură factură. Rezervările nu pot fi fracționate în scopuri de facturare. În cazul în care este nevoie de facturi separate pentru rezervări colective, se va proceda la rezervări separate pentru fiecare element supus facturării. Totodată modificările ulterioare ale rezervărilor (cum ar fi achiziția de servicii suplimentare) vor fi facturate separat.
După părăsirea hotelului, Furnizorul de servicii va trimite o factură electronică pentru fiecare rezervare făcută la adresa de e-mail furnizată la momentul rezervării. Factura electronică va fi trimisă de la adresa Furnizorului de servicii la adresa de e-mail furnizată la rezervare.
Dacă observați erori în legătură cu factura, pentru a remedia problema Clientul sau persoana / compania menționată la secțiunea Cumpărător de pe factură va solicita acest lucru prin email sau prin corespondență trimisă la următoarea adresă:

SC FENYO SRL, 530132 Miercurea Ciuc, str. Nicolae Bălcescu nr. 11

TELEFON: 0266311493 , 0741234737, email: marketing@hotelfenyo.ro

Furnizorul va depune diligențe în scopul clarificării aspectelor notificate şi în scopul remedierii – dacă se impune – a facturii în termen propus de 15 zile de la notificare.
Factura electronică emisă de Furnizorul de servicii este un fișier PDF atașat la e-mailul trimis persoanei / companiei specificate în rezervare.

 

 


 1. Garanția cazării

  12.1. Dacă facilitatea de cazare aparținând Furnizorului de servicii nu este în măsură să furnizeze serviciile incluse în Contract din propria culpă (de exemplu, este plin sau datorită sistării temporare de funcționare etc.), Furnizorul de servicii este obligat să asigure de îndată cazarea Clientului, la nivelul comenzii.

  12.2. Furnizorul de servicii este obligat să asigure / să ofere serviciile incluse în contract, la prețul convenit în acesta, pentru perioada prevăzută - sau până la sfârșitul perioadei sistate - într-un alt loc de cazare din aceeași categorie sau superioară. Furnizorul de servicii suportă eventualele costuri suplimentare pentru asigurarea cazării.

  12.3. Dacă Furnizorul de servicii respectă pe deplin aceste obligații sau dacă Clientul a acceptat cazarea alternativă oferită, partea contractantă nu poate solicita ulterior nici o plată a daunelor.

  13. Drepturile Clientului

  13.1. Prin încheierea contractului de servicii de cazare, Clientul dobândește dreptul la utilizarea spațiilor de cazare alocate, precum și la utilizarea normală a facilităților anexe furnizate Clienților în mod obișnuit, fără condiții speciale și la servirea în timpul programului de lucru.

  13.2. Clientul poate formula reclamații legate de serviciile Furnizorului pe durata șederii în facilitate. Furnizorul de servicii se obligă să gestioneze reclamațiile transmise (sau înregistrate prin notă de constatare) în scris cu confirmare de primire. Furnizorul de servicii gestionează fiecare reclamație individual. Clientul poate înregistra reclamație în scris direct la facilitatea de cazare, sau la următoarea adresă și date de contact:

SC FENYO SRL, 530132 Miercurea Ciuc, str. Nicolae Bălcescu nr. 11

TELEFON: 0266311493 , 0741234737, email: marketing@hotelfenyo.ro


 1. Obligațiile Clientului

  14.1. Plata tarifului convenit: până la termenul specificat în confirmare sau la terminarea contractului de servicii de cazare.

  14.2. Mâncărurile sau băuturile aduse nu sunt permise în zonele publice ale hotelului. Este interzisă luarea mâncărurilor / băuturilor de către Clienții hotelului din unitățile de servire a mesei ale hotelului.

  14.3. Înainte de punerea în funcțiune a aparatelor electrice aduse de către Clienți, care se includ în categoria aparatelor uzuale ale turiștilor, trebuie solicitat în prealabil acordul Furnizorului de servicii.

  14.4. Autovehiculele Clienților hotelului pot fi parcate gratuit în perimetrul parcării deschise, neacoperite și monitorizate cu camere de supraveghere. Furnizorul de servicii nu își asumă răspunderea pentru pagubele suferite de vehiculele parcate în parcare și obiectele lăsate în acestea (inclusiv dar fără a se limita la: spargerea autovehiculului și furtul oricărui obiect din acesta; furtul autovehiculului; daune provocate de fenomene naturale). În parcare sunt aplicabile regulile generale de circulație.

Hotelul nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele de valoare lăsate în camere, oferind serviciul de seif individual la recepție.

14.5.  Nu este permisă scoaterea sau mutarea mobilierului sau a bunurilor din cameră sau clădire.

14.6. În temeiul Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, fumatul este interzis în zonele închise ale hotelului (inclusiv camerele de oaspeți) și în zonele publice. Indicatoarele care atrag atenția asupra respectării legislației menționate au fost plasate conform prevederilor legale.

Angajații Furnizorului au dreptul să solicite respectarea restricțiilor legale și încetarea oricărui comportament ilegal. Atât Clienții cât și toate celelalte persoane aflate în incinta hotelului trebuie să respecte legea precum și eventualele avertizări ale personalului Furnizorului.
În cazul în care operatorul hotelier este amendat de către autoritatea competentă pentru comportamentul ilicit al oricărei persoane aflate în incinta hotelului, operatorul își rezervă dreptul de a transfera cuantumul amenzii celui care a avut o conduită contravențională, respectiv să-l oblige la plata amenzii contravenționale aplicate operatorului.
În cazul în care Clientul încalcă obligațiile sale prevăzute în legea de mai sus în incinta spațiilor alocate, acesta este obligat să plătească penalități în valoare de 30 EUR operatorului hotelier, pe care operatorul va trece pe decontul de cameră, urmând să fie plătită la plecare.

14.7. În caz de incendiu, se va anunța de îndată serviciul de recepție a facilității de cazare.

14.8. Oaspeții care împart camerele, facilitățile, echipamentele și obiectele de folos comun ale hotelului au răspundere solidară pentru daune cauzate ca urmare a utilizării necorespunzătoare/dăunătoare.

14.9. Clientul se va asigura de supravegherea permanentă a copiilor cu vârsta sub 14 ani, de care răspunde.

14.10. Clientul trebuie să notifice imediat daunele suferite la hotel și să furnizeze hotelului toate informațiile necesare pentru a clarifica circumstanțele acestora sau pentru a întocmi un proces-verbal sau pentru a se putea anunța organele abilitate de lege.

14.11 Clientul ia la cunoștință în mod expres că în zonele comune ale hotelului (cu excepția vestiarelor, toaletelor, dar inclusiv a parcării și a zonelor exterioare care aparțin direct hotelului), din motive de securitate, sunt montate sisteme de camere de supraveghere cu circuit închis, ale căror înregistrări vor fi șterse în conformitate cu dispozițiile legale relevante.


 1. Animalele de companie nu sunt permise în spațiile hotelului.

  16. Drepturile Furnizorului de servicii

  16.1. În cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligația de a plăti tariful pentru serviciile utilizate sau comandate în contract dar neutilizate fără renunțare conformă, Furnizorul are dreptul de a se folosi de garanțiile aferente rezervării, urmând ca acestea să fie decontate direct din aceste surse.

  16.2. În interesul garantării securității oaspeților şi a bunurilor furnizorului, serviciul de recepție asigură supraveghere permanentă a complexului şi are dreptul de a verifica Clienții care intră și ies din perimetrul monitorizat pentru a le verifica identitatea.

  16.3. Dacă este necesar, serviciul de recepție va gestiona traficul în zona complexului.

  17. Obligațiile Furnizorului de servicii

  17.1. Furnizarea serviciilor de cazare și alte servicii comandate în baza contractului în conformitate cu reglementările și standardele aplicabile.

  17.2. Examinarea reclamației scrise formulate de client și luarea măsurilor necesare pentru remedierea problemei, înregistrarea acestora în scris.

  18. Îmbolnăvirea, decesul survenit în timpul șederii

  18.1. Dacă clientul se îmbolnăvește în perioada de ședere și se află în incapacitate de a acționa singur, Furnizorul de servicii va oferi şi asigura asistență medicală de urgență.

  18.2. În caz de boală / deces, serviciile de asistență vor fi asigurate de Furnizor, care se rezervă dreptul de a solicita plata acestor costuri de la Client, iar în caz de deces de la moștenitorii sau întreținătorii Clientului. În aceste costuri se includ – fără a se limita la - costuri de consult medical, transport special, asistență specializată, contravaloarea serviciilor utilizate înainte de părăsirea facilității și posibile daune cauzate dotărilor sau echipamentelor cauzate în timpul șederii, fie că acestea au sau nu o legătură cu vătămarea suferită de client.

  19. Protecția datelor cu caracter personal (GDPR) în cazul abonării la Newsletter

  19.1. Pentru a se abona la newsletter-ul de pe site-ul furnizorului, este necesară furnizarea numelui și adresei de e-mail. Prin abonarea la Newsletter, Utilizatorul este de acord cu gestionarea datelor sale. Furnizorul de servicii gestionează datele până când persoana în
  cauză solicită ștergerea acestora.

  19.2. Opțiunea de dezabonare este oferită printr-un link direct în fiecare newsletter sau pe site-ul web.

  19.3. Utilizatorul este responsabil pentru autenticitatea datelor cu caracter personal furnizate.

  19.4. Furnizorul de servicii protejează datele în special împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, divulgării, ștergerii sau distrugerii, precum și distrugerii accidentale.

  19.5. Furnizorul de servicii împreună cu operatorii de server asigură securitatea datelor.

  19.6. Doar angajații operatorului de date pot accesa datele personale furnizate de Utilizator. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate de către operatorul de date către terți, altele decât cele indicate.

  19.7. Furnizorul de servicii dezvăluie date cu caracter personal către terți, numai cu acordul prealabil și expres al persoanei în cauză.

  19.8. Utilizatorul ia la cunoștință că Furnizorul de servicii este obligat să elibereze date cu caracter personal autorității solicitante pe baza autorizației legale, dacă condițiile legale pentru acest lucru sunt îndeplinite. Utilizatorul nu poate contesta la instanță furnizarea de date conform legii prin hotărâri ale autorității sau a instanței.

  19.9. Furnizorul de servicii afișează în detaliu informațiile cu privire la gestionarea datelor la fața locului și pe site-ul său.

19.10. Regulile generale cu privire la protecția datelor cu caracter se regăsesc în documentul intitulat Politică de confidențialitate, care se regăsește pe site-ul Furnizorului sau la sediul acestuia.

20. Răspunderea Furnizorului de servicii privind daunele

20.1. Furnizorul de servicii răspunde pentru orice pagubă suferită ca urmare a pierderii, daunelor sau distrugerii bunurilor oaspeților, cu condiția ca acestea să fie predate unui angajat al Furnizorului de servicii pe care l-a considerat autorizat să preia bunurile sale.

20.2. Răspunderea Furnizorului de servicii nu se referă la acele cazuri de daune care s-au produs datorită unei cauze inevitabile, în afara sferei de activitate a angajaților Furnizorului de servicii și a oaspeților, sau au fost cauzate de oaspetele însuși.

20.3. Furnizorul de servicii poate desemna locuri din zona complexului unde oaspeții nu au acces. Furnizorul de servicii nu răspunde pentru daune sau vătămări suferite de oaspeți în astfel de locuri.

20.4. Totodată Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru daunele rezultate datorită utilizării necorespunzătoare a facilităților sau dotărilor care îi aparțin.

20.5. Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru daune, dacă utilizarea facilităților de wellness va fi restricționată sau interzisă pe întreaga perioadă a șederii datorită lucrărilor de întreținere necesare pentru respectarea reglementărilor de urgență sau medicale.

21. Confidențialitate

21.1. În îndeplinirea obligației sale în temeiul Contractului, Furnizorul de servicii este obligat să acționeze în conformitate cu dispozițiile Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

22. Forță majoră

22.1. Aceea cauză sau circumstanță (de exemplu, război, incendiu, inundație, fenomene meteorologice extreme, întreruperea electricității, grevă) care depășește controlul unuia dintre părți (forță majoră) va exonera oricare dintre părți de la îndeplinirea obligațiilor care îi revin în baza contractului până la terminarea situației de forță majoră.

23. Locul executării și legea aplicabilă, instanță competentă

23.1. Locul executării este locația în care se află hotelul.

23.2. Toate litigiile care decurg din contractul de servicii de cazare sau în care este parte Furnizorul de servicii, vor fi soluționate de instanța competentă general, material și teritorial de la sediul Furnizorului de servicii.

23.3. Relația juridică dintre Furnizorul de servicii și Oaspete este reglementată de prevederile legislației române.

 1. Datele vizitatorilor paginii web

  24.1. Furnizorul de servicii nu înregistrează adresa IP a utilizatorului sau alte date cu caracter personal cu ocazia navigării pe pagina sa web. Căutarea pe site se poate desfășura gratuit și anonim. Furnizorul de servicii folosește navigările anonime online doar în scopuri statistice, pentru a-și optimiza prezența în mediul virtual, pentru a crește securitatea sistemului. Datele înregistrate de cookie-uri nu conțin date personale de nici un fel.

  24.2. Furnizorul de servicii gestionează toate datele și faptele referitoare la Utilizatori în mod confidențial și le folosește exclusiv pentru efectuarea propriilor cercetări și statistici.

  24.3. Furnizorul de servicii nu își asumă responsabilitate pentru paginile web anterioare care au fost deja șterse, dar au fost arhivate cu ajutorul motoarelor de căutare. Ștergerea acestora trebuie efectuată de operatorul motorului de căutare.

 

 1. Newsletter

  25.1. Furnizorul de servicii trimite în mod exclusiv abonaților înscriși informări, chiar și de mai multe ori pe lună, în forma unor newslettere online și e-mailuri de marketing direct (în continuare: Newsletter) care conțin știri, informații și oferte.
 2. Declarație de protecție a datelor

  26.1. În cursul activităților sale Furnizorul de servicii acordă atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal. Întotdeauna va gestiona datele personale care i-au fost furnizate în conformitate cu legislația în vigoare, va asigura securitatea acestora, va lua măsurile tehnice și organizatorice și va stabili regulile procedurale necesare pentru a respecta legislația relevantă.
  În cadrul activității sale Furnizorul de servicii folosește datele utilizatorilor exclusiv în scopul încheierii contractelor, facturării și în scopuri proprii de publicitate în conformitate cu legea privind protecția datelor.

  26.2. Regulile generale cu privire la protecția datelor cu caracter se regăsesc în documentul intitulat Politică de confidențialitate, care se regăsește pe site-ul Furnizorului sau la sediul acestuia.

Prin încheierea contractului de servicii de cazare, sunteți de acord că ați citit și ați înțeles termenii și condițiile de mai sus și sunteți de acord cu cele incluse.

Acest document se poate modifica pe parcurs, fiind necesară recitirea înainte de o nouă utilizare a serviciilor oferite de Furnizor.

SC FENYO SRL, 530132 Miercurea Ciuc, str. Nicolae Bălcescu nr. 11

TELEFON: 0266311493 , 0741234737, email: marketing@hotelfenyo.ro

 

 

HOTEL FENYŐ
CONFERENCE & SPA
+40 741 234 736
Fax:
marketing@hotelfenyo.ro
RO-530132 M-Ciuc N. Bălcescu street Nr. 11